Home » Cz Onkowie Rz D W Powsta Czych (Powstanie Listopadowe): Premierzy Rz Du Narodowego 1830-31, J Zef Ch Opicki, Adam Jerzy Czartoryski by Source Wikipedia
Cz Onkowie Rz D W Powsta Czych (Powstanie Listopadowe): Premierzy Rz Du Narodowego 1830-31, J Zef Ch Opicki, Adam Jerzy Czartoryski Source Wikipedia

Cz Onkowie Rz D W Powsta Czych (Powstanie Listopadowe): Premierzy Rz Du Narodowego 1830-31, J Zef Ch Opicki, Adam Jerzy Czartoryski

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781231930885
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia?y: Premierzy Rz?du Narodowego 1830-31, J zef Ch?opicki, Adam Jerzy Czartoryski, Joachim Lelewel, Antoni Gliszczy?ski, Julian Ursyn Niemcewicz, Maurycy Mochnacki, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Ludwik Micha?More?r d?o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia?y: Premierzy Rz?du Narodowego 1830-31, J zef Ch?opicki, Adam Jerzy Czartoryski, Joachim Lelewel, Antoni Gliszczy?ski, Julian Ursyn Niemcewicz, Maurycy Mochnacki, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Ludwik Micha? Pac, Bonawentura Niemojowski, Tadeusz Mostowski, Jan Krukowiecki, Jan Olrych Szaniecki, Stanis?aw Barzykowski, Alojzy Prosper Biernacki, Micha? Kochanowski, Teodor Morawski, Franciszek Morawski, Kajetan Garbi?ski, Micha? Gedeon Radziwi, W?adys?aw Ostrowski, Karol Zieli?ski, Izydor Krasi?ski, Teofil Morawski, Leon Dembowski, Andrzej Plichta, Wincenty Niemojowski, Ksawery Bronikowski, Gustaw Ma?achowski, Aleksander Bni?ski, Walenty Sobolewski. Fragment: Adam Jerzy Czartoryski (ur. 14 stycznia 1770 w Warszawie, zm. 15 lipca 1861) - polski ksi, m stanu, pe?ni? funkcje rosyjskiego ministra spraw zagranicznych (1804-1806), senator-wojewoda Kr lestwa Polskiego (1815), prezes Rz?du Narodowego (1831), prezes Senatu, pisarz, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Or?a Bia?ego (w 1815). Urodzony w zwi?zku ma e?skim ksi?cia gen. Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823 w Sieniawie) i Izabeli z domu Flemming, chocia? jego prawdziwym ojcem by? Niko?aj Repnin, pose? rosyjski w Warszawie i kochanek Izabeli Czartoryskiej. Brat Marii Wirtemberskiej. M ks. Anny Zofii Sapiehy (1799-1864) h. Lis - c rki Aleksandra Antoniego Sapiehy, adiutanta cesarza Napoleona I, ojciec W?adys?awa- fundatora Muzeum Czartoryskich w Krakowie i ksi?cia Witolda Czartoryskiego (1824-1865) oraz Izabeli El?biety Czartoryskiej - ?ony Jana Kantego Dzia?y?skiego. Otrzyma? staranne wykszta?cenie domowe (jego nauczycielem by? Gotfryd Ernest Groddeck), kt re dope?ni? podr ami zagranicznymi. W 1786 wyruszy? do Niemiec, gdzie pozna? Johanna Wolfganga Goethego, Christopha Martina Wielanda i Johanna Gottfrieda Herdera. W Pary?u przedstawiony zosta? kr lowej Francji Marii Antoninie. Tam nawi?za? wsp prac? ze Scypionem Piattolim. W 1788 powr ci? do kraj...